会员登录
登录账号:
登录密码:
验 证 码:
您好,您已登录
您有条新到站内短信
会员中心 退出登录
分类导航
点评详情
发布于:2018-5-16 04:04:37  访问:124 次 回复:0 篇
版主管理 | 推荐 | 删除 | 删除并扣分
Chi Phí ăn Kiêng Lành Mạnh
Chi phí ăn kiêng lành mạnh
Là một huấn luyện viên cá nhân tôi đã gặp nhiều người đưa ra vô số lời bào chữa về lý do visit site tại sao họ không, hoặc theo ý kiến ​​của họ, không thể thành công trong việc sống một lối sống lành mạnh. Không đủ thời gian để tập luyện, không đủ tiền để đủ khả năng vượt qua phòng tập thể dục, không đủ năng lượng để hoạt động, danh sách sẽ tiếp tục. Một trong những lý do phổ biến nhất mà tôi nghe là có liên quan đến chế độ ăn uống lành mạnh. Khi tôi nói về chế độ ăn uống lành mạnh, hãy chú ý, tôi đang đề cập đến chế độ ăn kiêng về việc lựa chọn ăn uống lành mạnh và không đói hoặc ăn uống cần tây trong một tuần. Nhiều người nói rằng lý do họ không thể ăn thức ăn lành mạnh chỉ đơn giản là vì thực phẩm lành mạnh là đắt hơn đáng kể so với thực phẩm không lành mạnh. Họ cho rằng chi phí ăn uống lành mạnh là quá nhiều, do đó họ bị ép buộc bởi tài chính để ăn không lành mạnh. Tôi quyết định tôi sẽ nghiên cứu về khuôn viên của Đại học Tiểu bang Louisiana để xem tại sao điều này có thể xảy ra.
Tôi bắt đầu nghiên cứu của mình bằng cách tạo các cuộc thăm dò hỏi bốn câu hỏi liên quan đến những gì những người tham gia đang ăn, nơi họ đang ăn và họ nghĩ gì về việc ăn uống lành mạnh. Kết quả thăm dò ý kiến ​​100 học sinh của tôi cho thấy 64% trong số họ đã đồng ý rằng thực phẩm lành mạnh đắt hơn đáng kể so với thực phẩm không lành mạnh. Mặt khác, 36% không đồng ý và nghĩ rằng chế độ ăn uống lành mạnh không đắt hơn đáng kể. Điều này làm cho tôi nhận ra rằng theo mẫu của tôi, nhiều người tin rằng tuyên bố này là đúng rằng thực phẩm lành mạnh chỉ là quá nhiều để đủ khả năng.
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
我要回复
回复内容
验 证 码
看不清?更换一张
匿名发表 
脚注信息

健身器材生产企业网站 Copyright(C)2009-2010